.

Eliz

Eliz

2017-ci ildən etibarən xidmətinizdəyik.

Ekoloji təmiz və tamamilə zərərsiz təbii ağac materialından hazırlanmış oyuncaqlarımız topladığı günəş enerjisini, əlimizin əməyini və ürəyimizin istisini sizlərə çatdırır.

Oyuncaqlarımızı almaqla bizə və övladınıza sevinc bəxş etdiyiniz üçün Sizə dərin təşəkkürümüzü bildirirk.