.

KertenkeleArtShop

KertenkeleArtShop

Hər birinə tək-tək şəkil verilib üzərlərinə rəsm və naxışlar çəkilir, ardından isə sevimli bir boyunbağı, sırğa, broş ya da açar zəncirinə çevrilirlər.