.

Lala Toys Studio

Lala Toys Studio

Lala Toys Studio 2018-ci ildən fəaliyyət göstərir və körpə, uşaq və hətta böyüklər üçün də uyğun gələ biləcək toxunma oyuncaqlar təqdim edir. Bütün oyuncaqlar fərdi sifarişlə toxunur və həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün ən gözəl hədiyyə ola bilər.

Oyuncaqların toxunmasında hipoalergik, antistatik və antibakterial pambıq iplərdən, polyester liflərdən və digər təbii və zərərsiz aksessuarlardan istifadə olunur.