.

RashArt

RashArt

"RashArt" brendi - ağac və eposid qətranın ahıngi ilə gözəlliklər bəxş etmək üçün yaradılmışdır. 

Epoksid və Ağacdan hazırladığımız əl işləri özündə təbiliyi cəmləşdirir.